Liczbowa psychologia zdrowia to dziedzina psychologii, która wykorzystuje metody matematyczne i statystyczne do badania zdrowia psychicznego. Polega ona na analizowaniu różnych liczb i związków między nimi, aby zrozumieć, jak wpływają one na zdrowie psychiczne człowieka.

W numerologii również istnieją liczby, które mają określone znaczenie i wpływ na życie człowieka. Na przykład, według tej nauki każda litera w imieniu i nazwisku posiada swoją własną wartość liczbową, która wpływa na osobowość i życie danej osoby.

Liczbowa psychologia zdrowia może pomóc w zrozumieniu wpływu tych liczb na zdrowie psychiczne, jak i wskazać na czynniki, które mogą wpłynąć na poprawę samopoczucia. Przykładowo, analizując związki między liczbami w imieniu i nazwisku, możemy poznać pewne tendencje i skłonności osoby, co może być pomocne w procesie rozwoju osobistego.

Zastosowanie numerologii w liczbowej psychologii zdrowia pozwala na bardziej kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia problemów zdrowia psychicznego. Analizując różne liczby i związki między nimi, można poznać czynniki ryzyka i ochrony zdrowia psychicznego, a także określić, jakie czynniki mogą wpływać na rozwój zaburzeń psychicznych.

Wnioski wynikające z liczbowej psychologii zdrowia pozwalają na zrozumienie, jak różne liczby wpływają na życie człowieka i jak można je wykorzystać w celu poprawy zdrowia psychicznego. Może to być pomocne w procesie samorozwoju i poszukiwania właściwych narzędzi i metod terapeutycznych.

Zapraszamy serdecznie na warsztat z zakresu opisanego powyżej. Spotkanie odbędzie się 13 września 2022 r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia.

Projekt „Miasto aktywnych obywateli” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Stowarzyszenie Babska Wyspa
ul. Płk. Dąbka 140/2-3
82-300 Elbląg
REGON 367987855
NIP 5783126581
KRS 0000690556