Projekt

Aktywni +

Celem projektu jest budowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, wzmacnianie trwałych więzi i relacji międzypokoleniowych, zwiększanie bezpieczeństwa seniorów, a także rozwijanie ich kompetencji społecznych, m.in. wiedzy, umiejętności i postaw.

Mądrość pokoleń

Zadanie było realizowane w Elblągu i powiecie elbląskim. Bezpośrednimi odbiorcami projektu było ponad 60 osób w wieku 60+, zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, bezpieczeństwa, sposobów i możliwości utrwalania relacji międzypokoleniowych itp. 

W ramach projektU ZREALIZOWANO:

Projekt „Mądrość pokoleń” realizowany był przez Stowarzyszenie Babska Wyspa i finansowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025

Stowarzyszenie Babska Wyspa
ul. Płk. Dąbka 140/2-3
82-300 Elbląg
REGON 367987855
NIP 5783126581
KRS 0000690556