Projekt

Aktywni +

Celem projektu jest budowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, wzmacnianie trwałych więzi i relacji międzypokoleniowych, zwiększanie bezpieczeństwa seniorów, a także rozwijanie ich kompetencji społecznych, m.in. wiedzy, umiejętności i postaw.

Mądrość pokoleń

Zadanie będzie realizowane w Elblągu i powiecie elbląskim. Bezpośredni odbiorcy projektu – 80 osób (kobiety i mężczyźni) w wieku 60+, którzy z własnej inicjatywy będą chcieli podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, bezpieczeństwa, sposobów i możliwości utrwalania relacji międzypokoleniowych. Pośredni odbiorcy projektu: rodziny, znajomi uczestników projektu, osoby starsze, m.in. członkowie organizacji, klubów skupiających seniorów oraz mieszkańcy Elbląga i powiatu, którzy dzięki promocji projektu poznają jego założenia i będą mieli możliwość wypracowania pozytywnego wizerunku starości i starzenia się.

W ramach projektu proponujemy:

Projekt „Mądrość pokoleń” realizowany jest przez Stowarzyszenie Babska Wyspa i finansowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Stowarzyszenie Babska Wyspa
ul. Płk. Dąbka 140/2-3
82-300 Elbląg
REGON 367987855
NIP 5783126581
KRS 0000690556